Fina bilder på nya mtv 2.0

Tack för hjälp med ljus och fotografier på vår nya anläggning MTV 2.0.
Ljusarkitekt: Helena Andersson Åkerberg, Lighthouse AB
Fotograf: Luc Pages

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Linkedin för de senaste nyheterna!